Openbare uitingen en bedreigingen


- Beledigingen in het openbaar: politieke aanghangers,...
- Het verplichten om geen beschermende helm te dragen
- Hack email(s)
- Identiteitsfraude via nieuwsbrieven
- Poging bankrekeningroof?

Behandeling werklozen Vlaanderen


- Verbod op doktersbezoek
- Geen aangepaste opleidingen aanbieden
- Doodsbedreiging uiten
- Verbod om politie te contacteren
- Geen eigen psychiater mogen kiezen maar wel iemand met een gespleten persoonlijkheid zodat die ongepaste medicatie voorschrijft
- Het aanzetten tot zelfmoord via medicatie

Overig

...


Voorbereiding boek over gangstalking in België

Graag wil ik als journalist een succesvol boek uitbrengen, die zulke onderwerpen verduidelijkt en tevens antwoorden biedt op vragen zoals:

Geïnteresseerde auteurs kunnen hun kandidatuur indienen op blablablab@telenet.be